Links

IFSC International Federation of Sport Climbing
Offizieller Wettkampfkalender des DAV (bei Digital Rock)
Wettkampfseite des DAV (Dachverband)
DAV Wettkampf Nord-Ost
DAV Landesverband Nord
DAV Landesverband Sachsen
DAV Landesverband Thüringen